Dostępność
×

Zespół Przedszkolno-Szkolny

Szkoła i Przedszkole "Razem"

Dyrekcja

Joanna Gębal

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

Joanna GębalAbsolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu autyzmu, zespołu nadpobudliwosci psychoruchowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania.

Anna Gębal

Dyrektor ds. kształcenia integracyjnego

Anna GębalAbsolwentka pedagogiki terapeutycznej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Laureatka statuetki "Białego Niedźwiedzia" za zasługi na rzecz wprowadzania nauczania i wychowania integracyjnego w Chełmie. Nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Organizatorka licznych konferencji, w tym ogólnopolskich, poświęconych problemom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone przez nią przedszkole - jako jedyne w Chełmie - otrzymało tytuł lidera integracji. Do 2004 roku - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Od września 2004 do stycznia 2007 r. organ prowadzący szkołę i przedszkole "Razem" oraz dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego. Od 2007 roku dyrektor ds. kształcenia integracyjnego w Zespole Przedszkolno-Szkolnym.