Dostępność
×

Zespół Przedszkolno-Szkolny

Szkoła i Przedszkole "Razem"

Placówki

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie

Przedszkole RAZEM Przedszkole mieści się w Chełmie przy ul. Botanicznej 16 w Chełmie.
Wśród chełmskich placówek wyróżnia się wysokim poziomem świadczonych usług, profesjonalna opieką i terapią ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz działaniami umożliwiającymi odkrywanie talentów wśród najmłodszych.

Więcej: przedszkolerazem.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie

Szkoła RAZEM Szkoła mieści się w budynku przy ul. Mikołaja Reja 54 w Chełmie.
Jest szkołą wyróżniającą się wysokim poziomem nauczania, specjalistyczną opieką nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, realizowanymi programami oraz działaniami wspierającymi rozwijanie zdolności u uczniów o wyjątkowych predyspozycjach do nauki.

Więcej: razem.szkola.pl